Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Biz Markie - "Just a Friend" (song)


Το θέμα με την παρουσίαση του J. Fallon και του J. Timberlake της ιστορίας της ραπ σε 53 τραγούδια ομολογώ ότι μ' έχει επηρεάσει αρκετά μουσικά τις τελευταίες μέρες!

Γι' αυτό, θα επιλέξουμε άλλο ένα ραπ κομμάτι για τη στήλη μας song of the day το οποίο ονομάζεται Just a Friend. Ένα πολύ ωραίο κωμικό hip hop κομμάτι του 1989 από τον Biz Markie...


Just a Friend

Have you ever met a girl that you tried to date
But a year to make love she wanted you to wait
Let me tell ya a story of my situation
I was talkin' to this girl from the U.S. nation
The way that I met her was on tour at a concert
She had long hair and a short miniskirt
I just got onstage drippin', pourin' with sweat
I was walkin' through the crowd and guess who I met
I whispered in her ear, "Come to the picture booth
So I can ask you some questions to see if you are a hundred proof"
I asked her her name, she said blah-blah-blah
She had 9/10 pants and a very big bra
I took a couple of flicks and she was enthused
I said, "How do you like the show?"
She said, "I was very amused"
I started throwin' bass, she started throwin' back mid-range
But when I sprung the question, she acted kind of strange
Then when I asked, "Do ya have a man," she tried to pretend
She said, "No I don't, I only have a friend"
Come on, I'm not even goin' for it
This is what I'm goin' sing

You, you got what I need but you say he's just a friend
And you say he's just a friend, oh baby
You, you got what I need but you say he's just a friend
But you say he's just a friend, oh baby
You, you got what I need but you say he's just a friend
But you say he's just a friend

So I took blah-blah's word for it at this time
I thought just havin' a friend couldn't be no crime
'Cause I have friends and that's a fact
Like Agnes, Agatha, Germaine, and Jacq
Forget about that, let's go into the story
About a girl named blah-blah-blah that adored me
So we started talkin', getttin' familiar
Spendin' a lot of time so we can build up
A relationship or some understanding
How it's gonna be in the future we was plannin'
Everything sounded so dandy and sweet
I had no idea I was in for a treat
After this was established, everything was cool
The tour was over and she went back to school
I called every day to see how she was doin'
Everytime that I called her it seemed somethin' was brewin'
I called her and a guy picked up, and then I called again
I said, "Yo, who was that?" "Oh, he's just a friend"
Don't gimme that, don't ever gimme that
Jus' bust this

You, you got what I need but you say he's just a friend
And you say he's just a friend, oh baby
You, you got what I need but you say he's just a friend
But you say he's just a friend, oh baby
You, you got what I need but you say he's just a friend
But you say he's just a friend

So I came to her college on a surprise visit
To see my girl that was so exquisite
It was a school day, I knew she was there
The first semester of the school year
I went to a gate to ask where was her dorm
This guy made me fill out a visitor's form
He told me where it was and I as on my way
To see my baby doll, I was happy to say
I arrrived in front of the dormitory
Yo, could you tell me where is door three?
They showed me where it was for the moment
I didn't know I was in for such an event
So I came to her room and opened the door
Oh, snap! Guess what I saw?
A fella tongue-kissin' my girl in the mouth,
I was so in shock my heart went down south
So please listen to the message that I say
Don't ever talk to a girl who says she just has a friend

2 σχόλια: