Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Extra de Verano - "20" (ad)


20. Ο τίτλος της διαφήμισης για το καλοκαιρινό λαχείο της Ισπανίας. Μια πανέξυπνη διαφήμιση  που συνδυάζει το ποσό της κλήρωσης (20 χιλιάδες) και την  ηλικία των 20.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Los 20...
Το 20...

Quien los pillara!
Ποιος να το έπιανε!

Convertir la sensacion de libertad en algo cotidiano.
Να μετατρέψεις την αίσθηση ελευθερίας σε κάτι καθημερινό.

Sentir que no existe lo imposible.
Να νιώσεις πώς δεν υπάρχει κάτι το αδύνατον.

Imposeible?
Αδύνατον;

Si tienes 20, si siquiera sabes lo que significa esa palabra.
Αν είσαι 20,  ούτε καν ξέρεις τι σημαίνει αυτή η λέξη.

Vivir un verano interminable.
Να ζεις ένα ατελείωτο καλοκαίρι.

Sacar partido a cada minuto de sol... o de lluvia.
Να εκμεταλλεύεσαι κάθε λεπτό που έχει ήλιο... ή βροχή.

No necesitas reloj...
Δεν χρειάζεσαι ρολόι...

Tu tiempo es para ti... para los amigos... para el amor!
Ο χρόνος σου είναι για σένα... για τους φίλους... για τον έρωτα!

Quien pillara los 20.
Ποιος να έπιανε το 20.

El 9 de agosto, extra de verano de la once.
9 Αυγούστου, extra καλοκαιρινό.

El stereo de los 20.000 euros.
Η κλήρωση των 20.000 €.

Pillalos tu!
Πιάσε τα εσύ!


by Stefanos

2 σχόλια: