Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Ανεξάρτητο πλαίσιο για ανοιχτό πανεπιστήμιο

Ανεξάρτητο πλαίσιο για ανοιχτό Πάντειο // Εναλλακτικές προτάσεις.Το παρακάτω κείμενο το συνέταξαν φοιτητές του Παντείου, μεταξύ των οποίων και συντάκτες του glenti.blogspot. Πρόκειται για μία πρόταση ώστε το Πάντειο πανεπιστήμιο να μείνει ανοιχτό. Διαβάστε τους λόγους που οδήγησαν τα παιδιά να κατεβάσουν αυτήν την ανεξάρτητη πρόταση.

"Αγαπητοί συμφοιτητές,

Παρευρισκόμενοι και στις δύο Γενικές Συνελεύσεις που προηγήθηκαν, κληθήκαμε να αποφασίσουμε, όχι για το αν θα γίνει κατάληψη ή όχι στην σχολή μας, αλλά για το ποιος από όλους (ΕΑΚ, ΑΡΕΝ - ΠΑΣΠ - ΜΑΣ) θα κάνει αυτήν την κατάληψη. Εναλλακτική επιλογή δεν μας δόθηκε. Εμείς διαφωνούμε με την λογική αυτή. Θεωρούμε πως ο φοιτητής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει όχι μόνο ανάμεσα σε ανοιχτή ή κλειστή σχολή, αλλά και στον τρόπο αντίδρασης εφόσον διαφωνεί με το νόμο (εξ' ολοκλήρου ή σε κάποια σημεία του).

Γι' αυτόν τον λόγο, την Δευτέρα 12/9 στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα 108 θα κατεβάσουμε ένα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ πλαίσιο για ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΧΟΛΗ αλλά ΟΧΙ άνευ όρων. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατά τη γνώμη μας, ο νόμος έχει τις αδυναμίες του, αλλά και τα θετικά του σημεία. Δεν υπάρχει μόνο άσπρο και μαύρο, υπάρχουν και αποχρώσεις του γκρίζου.

Θέλοντας να αποφύγουμε λαϊκισμούς και γενικότητες όπως "νόμος έκτρωμα", "μαύρη πολιτική" κλπ., θεωρούμε πιο αποτελεσματικό να αναφέρουμε κάποιες επιμέρους διατάξεις, εκφράζοντας παράλληλα και την άποψή μας:

- Αρχικά, διαφωνούμε με το γεγονός ότι ο νόμος δεν ήταν προϊόν διαβούλευσης με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους φοιτητές, και μάλιστα ψηφίστηκε το καλοκαίρι, περίοδος που είναι δύσκολο να εκφραστεί αντίλογος. Αυτό που προτείνουμε, είναι ευρύς και ουσιαστικός διάλογος μεταξύ φοιτητών και άλλων φορέων της Παιδείας.

- Επίσης, διαφωνούμε με την εκπροσώπησή μας από μόνο έναν φοιτητή στο Συμβούλιο, και προτείνουμε τη σύσταση ενός αχρωμάτιστου κομματικά σώματος, ο πρόεδρος του οποίου θα είναι ο φοιτητής που μας εκπροσωπεί στο Συμβούλιο με ενισχυμένη ψήφο στα θέματα που αφορούν άμεσα τους φοιτητές. Συμφωνούμε με το γεγονός ότι ο φοιτητής που θα μας εκπροσωπεί θα προέρχεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο καθώς και με την αποδυνάμωση των φοιτητικών κομματικών παρατάξεων, έναν θεσμό που συνέβαλε περισσότερο στη δημιουργία πελατειακών σχέσεων, παρά στη σωστή εκπροσώπηση των φοιτητών.

- Ο ισχυρισμός για αυθαίρετη διαγραφή φοιτητών βάσει του νόμου δεν ευσταθεί. Για τους νεοεισελθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 ισχύει το ν+2, όπου ν τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης. Για τους υπόλοιπους υπάρχει άλλη πρόβλεψη. Για παράδειγμα όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 2011 - 2012 τα 2ν+1 έτη (9 χρόνια φοίτησης) θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα για ακόμα δύο χρόνια. Σύνολο 11 χρόνια (!). Για όσους θα έχουν συμπληρώσει ν+2 το 2011 - 2012 έχουν δικαίωμα φοίτησης ως το 2014 - 2015. Σύνολο 9 χρόνια. Τέλος, για όσους δεν θα έχουν συμπληρώσει τα ν+2 έτη σπουδών μετά το πέρας του 2011 - 2012 έχουν το δικαίωμα 8 ετών φοίτησης. Γνώμη μας είναι πως το περιθώριο για να τελειώσουμε τις σπουδές μας είναι επαρκές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και εργαζόμενοι φοιτητές για τους οποίους προβλέπεται διάρκεια σπουδών ίση με 2ν (8 έτη) και δυνατότητα διακοπής για ν(4) χρόνια, εφόσον η εργασία μπορεί να πιστοποιηθεί. Ωστόσο τι θα γίνει με τους φοιτητές οι οποίοι δουλεύουν μαύρα; Σ' αυτό το σημείο ο νόμος πρέπει να ενισχυθεί με ιδιαίτερη πρόβλεψη.

- Η δημόσια δωρεάν παιδεία διασφαλίζεται συνταγματικά για τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή τον προπτυχιακό. Ωστόσο, είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τη δυνατότητα μείωσης των ετών προπτυχιακής φοίτησης η οποία δεν θα 'πρεπε να συνοδευτεί από αντίστοιχη μείωση στην αξία του πτυχίου, γεγονός που ίσως οδηγήσει στο να φαντάζει το μεταπτυχιακό με τη συνεπαγόμενη επιβολή διδάκτρων ως μόνη λύση.

- Η παραφιλολογία που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τη διακοπή παροχής δωρεάν συγγραμμάτων δεν έχει βάση καθώς ο νόμος ρητά αναφέρει ότι η διανομή συνεχίζεται κανονικά μέσω του προγράμματος "Εύδοξος". Επιπλέον η ύλη και οι σημειώσεις θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο υποχρεωτικά.

- Εκτός των παραπάνω στο διαδίκτυο θα αναρτώνται όλες οι οικονομικές παροχές και στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του εκάστοτε ιδρύματος. (Τα φαινόμενα τύπου τζακούζι και Ferrari που εξυπηρετούσαν "βασικές" ανάγκες πρυτάνεων είναι ακόμα νωπά στις μνήμες μας).

- Αναφορικά με την αξιολόγηση των καθηγητών όπως αυτή ορίζεται στο νέο νόμο, είμαστε σύμφωνοι γιατί πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό βήμα ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου και τη διαφάνεια της επιλογής τους. Το ίδιο ισχύει και ως προς την αξιολόγηση των υπηρεσιών του ιδρύματος (γραμματειών, μηχανοργάνωση, κλπ). Ο ρόλος πάντως των φοιτητών στην αξιολόγηση πιστεύουμε ότι παραμένει υποβαθμισμένος και θα πρέπει να αποκτήσει ουσιαστική σημασία και όχι απλώς να λαμβάνεται υπόψιν.

- Ως προς τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων από ιδιωτικές πρωτοβουλίες δεν είμαστε αντίθετοι αρκεί η αντίστοιχη κρατική να παραμείνει σε ισχύ και αν είναι δυνατόν να αυξηθεί.

- Το σύστημα των ECTS που υιοθετείται με το νέο νόμο πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι δεν καταργεί από μόνο του την αξία των πτυχίων . Ίσως η "κορνιζοποίηση" των πτυχίων θίγεται αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα...

- Τα ζητήματα όπως η θεσμοθέτηση Συνήγορου του Φοιτητή, η εξ αποστάσεως παρακολούθηση, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλες σχολές και η εκλογή πρυτάνεων αποκλειστικά από το Συμβούλιο και όχι από τους φοιτητές (καθώς θεωρούμε πως έτσι αφενός κάμπτονται οι πελατειακές σχέσεις και αφετέρου ο φοιτητής δεν είναι σε θέση να κρίνει αντικειμενικά ποιος πληροί τα καλύτερα διοικητικά προσόντα) μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους.

- Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του ασύλου, ο νόμος διατηρεί το άσυλο ιδεών και της ακαδημαϊκής ελευθερίας, και η προστασία αίρεται μόνο για αξιόποινες πράξεις. Θα πρέπει να διευκρινιστεί όμως ποιες πράξεις θεωρούνται αξιόποινες στον ακαδημαϊκό χώρο. Θεωρούμε για παράδειγμα ότι η κατάληψη που αποφασίζεται μέσω της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να γίνεται σεβαστή σε κάθε περίπτωση.

Το άσυλο κατακτήθηκε με αγώνες για να προστατεύει ιδέες και αξίες, και όχι για να αποτελεί το πανεπιστήμιο χώρο ασυλίας.

Την Πέμπτη 1/9 στη συνάντηση ανεξάρτητων φοιτητών στο χώρο του Πανεπιστημίου, που σκοπό είχε τη συζήτηση γύρω από το νόμο, ανταλλαγή απόψεων, και μια πιθανή πρόταση για ανοιχτό πανεπιστήμιο, και ενώ η διαδικασία κυλούσε ομαλά, μας προσέγγισαν άτομα τα οποία ένιωσαν ότι απειλείται η κατάληψη από το περιεχόμενο της συζήτησής μας, όπως μας είπαν. Επίσης κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε υποκινούμενοι, φερέφωνα ακροδεξιών παρατάξεων και ατομικιστές - να τονίσουμε πως όλες αυτές τις μέρες της κατάληψης θα μπορούσαμε να διαβάζουμε για την επικείμενη εξεταστική χωρίς καν να ασχολούμαστε με το νόμο και να εκθέτουμε τους εαυτούς μας κατ' αυτόν τον τρόπο -. Επίσης, μας πρότειναν να συνεχίσουμε τη συνάντηση αλλού καθώς μια τέτοια συγκέντρωση σε χώρο υπό κατάληψη θεωρήθηκε προκλητική. Με λίγα λόγια, οι υπερασπιστές της διατήρησης του ασύλου, μας εμπόδισαν να εκφράσουμε τη γνώμη μας μέσα στο Πανεπιστήμιο...

ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση η κατάληψη με κλειστή σχολή δεν είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο αντίδρασης, και εμποδίζει πολλούς φοιτητές που έχουν κάθε δικαίωμα να εξεταστούν.

Αντί αυτής προτείνουμε:

- μία συμβολική κατάληψη κάποιου μεγάλου αμφιθεάτρου όπου θα μπορούν να γίνονται συζητήσεις επί του νόμου, αφού θα προσελκύεται περισσότερος κόσμος στη σχολή, σε αντιδιαστολή με την υπάρχουσα κατάσταση.

- διαμαρτυρία συλλογική και όχι υπό τη σημαία κάποιου κόμματος έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

- πίεση στους Πρυτάνεις για να αποσταλεί ο νόμος σε Διοικητικά Δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος, ώστε να κριθεί εκεί η συνταγματικότητά του.

Καλούμε όσους από εσάς συμφωνείτε με το παραπάνω κείμενο να το διαδώσετε και να έρθετε στην Γενική Συνέλευση της σχολής μας στην αίθουσα 108 στις 12/9 στη 1 το μεσημέρι για να ψηφίσετε υπέρ του πλαισίου μας. Είναι υποχρέωση όλων η παρουσία στις συλλογικές διαδικασίες των φοιτητών προκειμένου η απόφαση που θα παρθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται εξ αποστάσεως. Σας περιμένουμε!


Αλέξανδρος Διαμαντής Μπαλάσκας
Μιχάλης Σχοινοπλοκάκης
Δημήτρης Ζαχαρής
Δανάη Κουτρέτση"

1 σχόλιο:

  1. καλή επιτυχία παιδιά τη Δευτέρα! ελεύθερες ιδέες, συζητήσεις και σκέψεις χρειάζονται τα πανεπιστήμια. συμφωνώ απόλυτα με το κείμενο σας και, επειδή σας ξέρω, γνωρίζω ότι αυτό που κάνετε είναι κάτι πολύ μεγάλο και διαφορετικό, γιατί ποιος άλλος στα σημερινά πανεπιστήμια αντιπροσωπεύει μόνο τις καθαρές σκέψεις του (τις οποιες αφηνει ανοιχτές προς συζήτηση) χωρίς καθόλου κομματικές επιρροές; ό,τι κι αν πετύχετε (σ' ένα πολύ δύσκολο χρωματισμένο περιβάλλον), είμαι περήφανος για σας...

    ΑπάντησηΔιαγραφή