Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Hidden Camera #1 - Ζήλεια


Οὐδέν κρυπτόν ὑπό τήν... κρυφήν την κάμεραν.
(dudezz, 2013 μ.Χ.)

Hidden Camera #1 - Ζήλεια

Άλλα λέω, αλλά κάνω κι άλλα εννοώ!


Για να γίνετε... dudezz, πατήστε εδώ!

1 σχόλιο: