Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

American Beauty - "Flying Bag" (scene)


Μία φανταστική σκηνή. Μία σύνδεση με το φτερό του Forrest Gump μέσω του αριστουργηματικού American beauty. Δείτε τη σκηνή και διαβάστε το κείμενο ξανά και ξανά, όσες φορές θέλετε...


"It was one of those days when it's a minute away from snowing and there's this electricity in the air, you can almost hear it. And this bag was, like, dancing with me. Like a little kid begging me to play with it. For fifteen minutes. And that's the day I realized there was this entire life behind things, and... this incredibly benevolent force, that wanted me to know there was no reason to be afraid, ever. Video's a poor excuse, I know. But it helps me remember... and I need to remember... Sometimes there's so much beauty in the world I feel like I can't take it, like my heart's going to cave in."

3 σχόλια: